Cartel El soldat i la mort

El soldat i la mort. Cuento infantil.
2016